Everdrup Kirke

Organist i Snesere-Everdrup Pastorat, Næstved Provsti

En stilling som organist i Snesere-Everdrup Pastorat med tjeneste i Everdrup og Snesere kirker samt Skt. Peders Kapel er ledig til besættelse snarest mulig. Stillingen er på 20 timer om ugen.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger
Medvirke ved mini- og konfirmandundervisning
Tjeneste ved ældrecenter
Musikaktiviteter med menigheden
Kirkekoncerter

Vi forventer at du:
Er glad for at spille orgel og klaver
Er villig til at spille andet end fra Koralbogen
Har godt kendskab til rytmisk musik
Er udadvendt
Kan indgå i team med de øvrige ansatte
Kan skabe en positiv stemning omkring dig

Everdrup og Snesere sogne er beliggende i den østlige del af Næstved provsti.

Everdrup kirkes velbyggede orgel er bygget af firmaet Andersen og Bruhn i 1991. Det har ti stemmer fordelt på to manualer og pedal.
Everdrup har gennem mange år første onsdag i måneden en velbesøgt sangcafé ledet af organisten. Gennem de sidste år har der være afholdt velbesøgte kirkekoncerter med rytmisk og populær musik, lige som menighedsrådet afholder julekoncert for børn.

Snesere har gode traditioner for musikarrangementer i kirken, herunder et ulønnet menighedskor. Kirken er nyrenoveret, rummelig og velegnet til koncerter. Kirkens orgel har 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Det er bygget af Jensen og Thomsen. Snesere kirke har desuden en organist ansat få timer ugentlig. Organisterne samarbejder på lige fod.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil blive omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Aftalerne kan ses på www. folkekirkenspersonale.dk

Ansættelsen sker ved Everdrup Sogns Menighedsråd. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder. Nuværende aftale gælder samarbejde med Snesere sogn.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kroner: 266.427 – 389.393 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Fixpunktet er 273.258,45 kr.(nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusikerforening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basislønsystem. Basistrin 1 udgør 286.922 (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjenester ved 3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk

Nærmere oplysninger om stillingen og mulighed for at se lokaliteterne kan aftales med kontaktperson, Tove Gurresø, Everdrup Menighedsråd, tlf.: 41 40 14 40

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7472fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 24. september kl. 10.00. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 27. september.

Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet børneattest og indhentet referencer.

cookie information