Everdrup Kirke

Aflyst:

Gudstjenesterne foreløbig aflyst til og med 13. april 2020

Babysalmesang indtil videre

Menighedsrådsmødet den 25. marts

Konfirmationen den 5. april i Snesere kirke er udsat. Nogle familier har i stedet valgt konfirmation den 29. august og andre har fået tilbudt konfirmation på datoen den 21. juni.

Konfirmationen i Everdrup Kirke den 19. april er udsat til den 14. juni

Midlertidige regler og retningslinjer til pårørende i forbindelse med begravelser/bisættelser under coronavirus-situationen i Everdrup kirke: læs mere under dette punkt (under Livets store begivenheder)

Sidste melding fra biskopperne er, at alle konfirmationer er udsat til efter Pinse

Ovennævnte er, hvad der er besluttet lige nu. Vi opdaterer hjemmesiden hurtigt ved nye udmeldinger truffet på baggrund af besked fra stat og biskop. Konfirmandforældre vil få direkte besked fra præsterne.

 

Præsterne står stadig til rådighed:

Birgitte Saltorp tlf. 51 26 26 87, bsa@km.dk

Eva Melhof tlf 55 96 51 08

Sognepræst Birgitte Saltorp sender søndagens miniprædiken, nu da gudstjenesterne er aflyst

Prædiken kan læses på "Præsternes side". Man kan endvidere læse den på kirkens facebook-side.

Så længe der ikke kan afholdes gudstjenester, vil Birgitte Saltorp fortsætte med søndagens miniprædiken.

cookie information