Everdrup Kirke

Fastelavn i Everdrup

I foråret 2019 (3. marts) skal der igen slås katten af tønden i Everdrup præstegård, hvor Aktivitetshusets mandskab vil hænge de sædvanlige tre tønder op og hjælpe med at afvikle tøndeslagningen. Men inden da inviterer menighedsrådet alle udklædte børn og forældre i kirken kl. 14.00 til en kort familiegudstjeneste, som  sognepræst Susanne Rousing står for. Og mon ikke vores organist Alexander samt kirkesanger Sol i lighed med sidste år vil stå for et par sjove børnesange, som alle kan synge med på?

Ved 14.30-tiden går alle over i præstegården til de tre tønder, der venter. Og så gælder det om at bruge kræfterne, så tønderne kan blive slået i stykke, og der kan udnævnes tre kattekonger og -dronninger. Inde i Stalden venter Bylauget på at servere fastelavnsboller, kaffe, kakao og sodavand til alle forfrosne forældre og børn. Og skulle der blive fyldt op her, åbner Aktivitetshuset også dørene, så alle kan få noget at spise og drikke samt varmen. 

cookie information