Everdrup Kirke

Everdrup menighedspleje

Menighedsrådet i Everdrup samler ind til menighedsplejen til specielle lejligheder og modtager med tak alle bidrag.

Menighedsrådet har nedsat et lille udvalg med to af rådets medlemmer samt overenskomstansat præst Ingrid Sofie Rosengren, der vil tage sig af ansøgninger. Kniber det med at få sendt en skriftlig ansøgning, er man velkommen til at henvende sig personligt til præsten og få hjælp til denne.

Èn fra menighedsplejen eller præsten har et stykke tid kontaktet og besøgt sogneboer ved runde fødselsdage eller andre mærkedage med en blomst. Ingrid Sofie besøger meget gerne alle, der har behov for et besøg eller samtale. Tlf.nr under "Kontakt" - overenskomstansat præst.

Julehjælp

Everdrup sogn kan også i år hjælpe trængende familier med en julekurv med madvarer og julegodter. Ansøgningsskema kan afhentes eller rekvireres hos sognepræst Nete Ertner Rasmussen, Everdrup præstegård, Kildebakken 1, Everdrup. Tlf. 55 56 40 17. Ansøgningen returneres i udfyldt stand til sognepræsten senest den 5. december. Ansøgningen gælder kun for familier med adresse i Everdrup Sogn. 

 

 

cookie information