Everdrup Kirke

Gudstjenester i Snesere-Everdrup pastorat

 

Gudstjenester i Snesere-Everdrup pastorat


Januar

1. januar                     Nytårsdag                  kl. 14.00         Snesere                  ISR 

6. januar                     Helligtrekonger           kl. 10.30         Snesere                  SR

9. januar                     onsdag                      kl. 10.30          Rosengården          SR 

13. januar                   1.s.e.h.                      kl. 10.30          Everdrup               ISR

20. januar                   2.s.e.h.                      kl. 10.30          Snesere                 SR

27. januar                   3.s.e.h.                      kl. 10.30          Skt. Peders Kapel   ISR

30. januar                   Meditationsgudstj.       kl. 16.30          Everdrup               ISR 

 

Februar

3. februar                   4.s.e.h.                       kl. 10.30          Snesere                ISR

6. februar                   onsdag                        kl. 10.30          Rosengården         EM

7. februar.                 Hverd.gudstj. Kristuskr.  kl. 19.00          Snesere                SR  

10. februar.                 5.s.e.h                         kl. 10.30          Everdrup              SR

17. februar.                 septuagesima.              kl. 10,30          Snesere               SR

24. februar                  seksagesima                kl. 10.30          Skt. Peders Kapel  SR

 

EM: Eva Melhof

ISR: Ingrid Rosengren

SR: Susanne Rousing

NR: Nete Ertner Rasmussen

cookie information