Everdrup Kirke

Gudstjenester i Snesere-Everdrup pastorat

 

Gudstjenester i Snesere-Everdrup pastorat

 

Februar 

1. februar       Kyndelmisse                    kl. 19.00         Snesere kirke          EM

4. februar       Seksagesima                   kl. 10.30         Snesere kirke          NR

7. februar       Onsdag                           kl. 10.30         Rosengården           EM

11. februar    Fastelavns søndag             kl. 13.00         Snesere kirke          EM

11. februar    Fastelavns søndag             kl. 14.00         Everdrup kirke         NR

18. februar    1. søndag i faste               kl. 10.30         Snesere kirke           NR

22. februar    Musik og meditation          kl. 19.30         Everdrup kirke         ISR

25. februar    2. søndag i faste              kl. 10.30         Skt. Peders Kapel      NR

 

Marts

4. marts          3. søndag i faste           kl. 10.30          Snesere kirke              EM

7. marts          onsdag                         kl. 10.30          Rosengården               ISR

11. marts        Børnegudstjeneste         kl. 14.00          Everdrup kirke            ISR

11. marts        Gudstj. hørehæmmede  kl. 14.00          Snesere kirke              CE

14. marts        onsdag                         kl. 19.00          Snesere kirke              ISR

15. marts        Musik og meditation      kl. 19.00          Everdrup kirke             NR

18. marts        Mariæ bebudelsesdag    kl. 10.30          Snesere kirke              NR

25. marts        palmesøndag                kl. 10.30          Skt. Peders Kapel         NR

25. marts        konfirmation                kl. 10.30           Snesere kirke              EM

29. marts        skærtorsdag                kl. 10.30           Snesere kirke              EM

30. marts        langfredag                  kl. 14.30           Everdrup kirke             NR

 

April

1. april           påskedag                     kl. 10.30          Snesere kirke              NR

1. april           påskedag                     kl. 10.30          Everdrup kirke            ISR

2. april           2. påskedag                 kl. 10.30          Snesere kirke              NR

4. april           onsdag                        kl. 10.30          Rosengården               NR

8. april           konfirmation                kl. 10.30          Everdrup kirke             NR

15. april          2. søndag e. påske      kl. 10.30          Snesere kirke              EM

19. april          hverdagsgudstj.          kl. 10.30          Snesere kirke              ISR

22. april          3. søndag e. påske      kl. 10.30          Everdrup kirke             ISR

27. april          4. søndag e. påske      kl. 10.30          Everdrup kirke             NR

29. april          konfirmation Marjatta  kl. 10.30          Skt. Peders Kapel        ML 

 

NR: Nete Ertner Rasmussen

EM: Eva Melhof

IR: Ingrid Rosengren

NN: Endnu ikke kendt præst

cookie information