Everdrup Kirke

Kirker og sogn - fakta og sagn

Fra sognepræst L. M. Wedels beskrivelse af Everdrup sogn, udgivet i 1818.

Gammelsbjerg (banken mod nord i Præsteskoven)

Tvende Lysthuse ere der paa Præstegaardens Mark: Skovshoved og Gammelsbjerg... ...den anden (Gammelsbjerg) er en høi Banke af Naturen, gjort endnu høiere ved Konsten... ...man gaar der op til af en Trappe. Derfra er en sjelden Udsigt til Falster, Kjøng, Nestved, Præstøe Bugt, Snesere, Engelholm, 10-12 Kirker, mange Byer og Herregaarde, Spidsen af Wordingborg runde Taarn, seilende Skibe i Stranden, Veirmøllerne ved Rønnebek og Nestved, Møllerne i Aaskov og Moenstrup, den store Flintemose, nogle Byer og Huse her og i andre Sogne.

Kong Ever bærer sten til opførelse af Everdrup kirke

 

Ewert og Skrie

Historien har fra oldtiden opbevaret et par legender...

...To Kjæmper eller Næssekonger, som vare Brødre, boede i Everdrup Sogn; den ene, Ewert, havde sit Ophold i Lunden (Everdruplund) og Omegnen, og ligger i denne Fredskov begraven. Broderen, Skrie, boede ved Flintesøen, hvor der nu er Mose (Flintemosen); der havde han sin Borg med høie Volde og dybe Grave, hvoraf tydelige Spor endnu findes. Slottet skal have staaet øverst paa den af Naturen høie Banke (banken mod nord i Præsteskoven)...

...Fra Flintesøen skal Skrie med sine Skibe have seilet ud til Karebek og Østersøen; men det maa være mange Sekler siden...

...Der ved Skrieberg tør ingen Malkepige komme efter Solens Nedgang, thi hver Midnat kommer Skrie ridende, tager sine store Kister op paa Banken, tæller sine Penge, tænder mange Lys og har en Snees Aander i sit Følge; enhver, som da paa den Tid kommer Skrieberg for nær, maa døe eller blive længe syg, men efter Kl. 3 kan enhver frit passere, da Skrie er borte...

...fra den ene kan man see Kjøng, Wedøe, Svinøe og Falster; fra den anden Hammer, Snesere og Wordingborg; fra den tredje Engen ved Præstøe... ...fra den fjerde Everdrup Byekirke og smaa omliggende Huse og enkelte Gaarde. I det hele er Synskredsen meget stor og viid i klart Veir, da Banken er over 150 Alen over Flintesøens Overflade.

Evers kilde

I en beretning fra 1778 omtales kilden, der har sit udspring i en privat have på Kildebakken 14, sov Evers kilde: "I Everdrup Mark er en skiøn Begravelse, kaldet Everdis Grav og en skiøn Kilde."

Kilden har fra gammel tid ry som lægedomskilde. I dag er kilden rørlagt og med løb bl.a. gennem præstegårdens jorde, hvor den løber ud i Præsteskoven som Møllebækken.

Den omtalte grav, som stadig findes i Everdruplund, er en langhøj.

 

Slattenpat og Kong Volmer

Uddrag fra Rying red.: Sydsjælland, Gyldendal 1971 s. 232 ff.

Valdemar Atterdag skal efter sagnet i sin ugudelighed have sagt, at Gud gerne for ham måtte beholde sit Himmerrig, bare han måtte beholde sit elskede Gurre. Til straf herfor er han evig fordømt til hver eneste nat at jage hvileløs mellem sine to yndlingsslotte. (Her tænker forfatteren på Gurre i Nordsjælland og Vordingborg Slot, men man kan sagtens inddrage Gurre Voldsted ved Køng i denne sagnkreds).

Når kong Volmer stak af på sine enejagter, var det altid et bestemt bytte, han var ude efter - en jætteagtig kvinde, der gik under navne som Slatten Langpatte, Gøjemor og Snot-Else - måske identisk med Peberkællingen i Svennerup Skov ... og Denderup Vænge.

En dreng i Ormeslev fik lov til at die Slattenpatten, efter at kong Volmer havde skudt hende. Heraf blev drengen så grumme stærk, at husbonden ikke længere kunne hundse med ham.

I Everdrup (Præsteskoven) ligger Slage Langpattes Sten. Det fortælles, at Langpatten måtte lægge sig ud over stenen for at give die til sine to børn, som var halvt fisk og derfor opholdt sig i vandet, velsagtens i den forbiløbende bæk (Møllebækken).

cookie information