Everdrup Kirke

Præsteskoven i Everdrup

I præsteskoven, der hører under Everdrup Kirke, er offentlig færdsel tilladt. Den er tilgængelig fra solopgang til -nedgang, men er dog lukket i forbindelse med jagt.

Præsteskoven er en lille skov, der gennemskæres af en dyb kløft. I bunden løber en bæk, der har sit udspring fra en kilde på Kildebakken 14 i Everdrup; vandet her løber videre ud i Mølleåen, igennem Flintemosen. 

Møllebækken

Skoven har som omegnen et kuperet terræn. Det er en gammel skov, og et sagn fortæller, at kong Skrie (bror til kong Ever) havde sin borg på banken i skoven. I bækken havde Slattenpatten sin die-sten, hvor hun diede sit afkom.

Slattenpattens die-sten

Det er ikke muligt at parkere ved skovvejene. Man kan parkere på kirkens p-plads ved Everdrup kirke, Kildebakken 1 eller ved gadekæret, og herfra gå til skoven.

Fra p-pladsen går man mod syd til Everdrupvej og følger denne mod Næstved. Efter ca. 400 m drejer man til venstre ad Flintemosevej.

Præsteskoven kommer man til ad en markvej over for Flintemosevej 2 eller ad grusvejen over for Flintemosevej 14. Ved de to indgange til skoven - både mod øst og vest - er der opstillet en planche med kort over skov og stiføringen samt lidt om skovens sagn og skovens fauna og flora. Ruten gennem skoven er afmærket med gule cirkler. Der er spange over bækken samt spang et stykke af stien i den vestlige del af skoven.

Spang over bæk.

Turen gennem skoven (ca. 1000 m) er ikke egnet for gangbesværede og er ikke mulig med barnevogn. Hunde må metages, men skal holdes i snor.

En spændende, men længere beretning "Everdrup sogn anno 1818" kan læses på Everdrup kirkes hjemmeside: www.everdrupkirke.dk. På hjemmesiden finder man også historien om Everdrup kirke samt Bøgesø Ødekirke (ligger på marken bag Bøgesøvej 4,6 og 8), der er markeret med en jordvold, hvor murene har stået. Ved ødekirken er der bord og bænk.

cookie information