Everdrup Kirke

Begravelser og bisættelser

Ved begravelser og bisættelser i Everdrup kirke og Skt. Peders Kapel 

Bisættelser kan afholdes tirsdag til lørdag senest kl. 13.00 med forbehold for lukkedage. 

Begravelser kan afholdes onsdag til lørdag senest kl. 12 med forbehold for lukkedage. 

Dato og tid til samtaler og ceremoni aftales med præsten. 

Valg af gravsted, urnenedsættelse og andre praktiske ting aftales med graveren. 

Pyntning af kirke med lys og blomster: Ønskes pyntning af kirken er grundprisen kr. 300,- + moms. Derudover betales for blomster samt indkøb af disse. 

Af sikkerhedshensyn må der ikke være levende lys i stolerækkerne ved besøg af mere end 50 gæster i Everdrup kirke. I Skt. Peders Kapel er der ikke mulighed for levende lys. 

Kirken åbnes ca. en time før ceremonien. 

Fotografering af kisten kan finde sted før og efter ceremonien. Der må ikke fotograferes under selve ceremonien eller under udbæring af kisten. 

Ved kistebegravelse skal der påregnes to timer til oprydning, før graven er kastet til og pyntet med blomster fra ceremonien. 

Sørg altid for at låse den parkerede bil og hav ikke værdigenstande liggende synlig fremme i bilen. 

Alt praktisk som vedligeholdelse af gravsted, beplantning og granpyntning aftales med graveren. 

Der betales et obligatorisk gebyr ved urnenedsættelse i fællesgrav, der går til vedligeholdelse. Samme gebyr betales ved urnenedsættelse i kendt fællesgrav. Obligatorisk granitsten med ru overflade (rød eller grå farver, 50 cm x 40 cm) med indhugget inskription (bestemmelserne skal følges). 

Gravsten til kiste- og urnegrave bestilles hos stenhugger og opsættes af denne (kirkegårdens personale håndterer ikke gravsten). Læs mere på hjemmeside under kirkegård: Gravsten. 

Ønsker man begravelse på Everdrup kirkegård (både kiste- og urnegrave) og ikke er folkekirkemedlem eller medlem af en kirkelig retning, hvor kirken kan bruges til en ceremoni, er der mulighed for brug af kirkegårdens lille kapel til ceremonien. Det samme gælder andre trosretninger og ateister. Hertil kræves hjælp samt tilstedeværelse af graver kr. 500,- + moms (max. to timer).

Se prisliste på ydelser på provstiets hjemmeside: www.naestvedprovsti.dk under kirkegårdstakster.

 
cookie information