Everdrup Kirke

Begravelser og bisættelser

Et farvel i Corona-tider

Vi må ikke være mange sammen, hører vi hele tiden. Hvad betyder det i forbindelse med dødsfald og bisættelse/begravelse?

At der højst må være én deltager pr. bænk i kirken (4 kvm.), og at de skal sidde skiftevis helt inde og helt ude på bænken. Det vil altså også sige, at forældre ikke må sidde sammen med deres børn, når man følger reglerne. Det gør ondt!

Hvis afdøde skal kistebegraves, er det de regler, vi er nødt til at overholde.

Hvis afdøde har ønsket kremering, er der en anden mulighed.

Biskopperne har 18. marts tilladt, at man nu kan få afdøde kremeret inden den kirkelige højtidelighed. Det betyder, at man kan holde højtideligheden på et tidspunkt, hvor vi igen kan være flere sammen. Urnen kan nedsættes på kirkegården ved den lejlighed.

Vi danskere er ikke vant til at holde afskeden med vores kære på denne måde, men det kan blive en meget fin og personlig afsked på denne måde: Et bord i kirken med urnen og et lys og eventuelt en buket blomster. Og i øvrigt foregår ritualet, som vi er vant til.

Hvis urnen skal videre til en anden kirkegård, foretages jordpåkastelsen i kirken med tre fingerspids-fulde jord; hvis den skal nedsættes på vores egen kirkegård, kan det blive med jordpåkastelse, som vi kender fra kistebegravelser.

Du er altid velkommen til at ringe til præsterne, hvis du vil drøfte mulighederne.

 

 

Retningslinjer til pårørendei forbindelse med bisættelser og begravelser ved Everdrup Kirke

set i lyset af Coronavirus-situationen.

Bisættelser/begravelser kan finde sted under iagttagelse af nedenstående retningslinjer: 

Kirketjenerens arbejde ligger forud for og efter den kirkelige handling.

Præsten ankommer til kirken senest 20 min. før handlingen, men hilser ikke fysisk på de pårørende.  

Organist og sanger indfinder sig ved højtidelighedens start, dvs. når det inviterede følge har sat sig, og de forlader kirken før alle andre. Dette medfører, at der ikke spilles orgelmusik, når/hvis kisten bæres ud.

Ved bisættelser/begravelser skal medbragte blomster lægges midt på kirkens gang ud for ens egen siddeplads.

 

* Før bisættelsen/begravelsen: 

Der kan maximalt deltage 30 personer. 

Personerne inviteres af den eller de nærmeste pårørende.

Ved en eventuel dødsannonce for afdøde bedes det anført, at kun inviterede gæster får adgang til kirken.

Senest dagen før bisættelsen/begravelsen lægges en gæsteliste med navnene, samt et sangark i kirkens postkasse på parkeringspladsen ved kapellet.

 

* På dagen for bisættelsen/begravelsen:  

Graveren lægger gæstelisten i våbenhuset, og her afkrydser gæsterne sig ved ankomst.

Når det til kirken indberettede deltagerantal er nået, låses døren til kirken. 

 

* Placering i kirken:

OBS! Der må kun sidde én person på hver kirkebænk. Der ligger et sangark, hvor man skal sidde.

De 3 øverste bænke i hver side er forbeholdt dem, der skal bære kisten ud af kirken.

OBS! Det anbefales, at familien på forhånd tildeler de inviterede præcis den bænk, de kan sidde på. 

 

* Efter at højtideligheden er færdig, skal følgende retningslinjer følges nøje, så følget kan forlade kirken således:
(Vær opmærksom på, at kisten, i fald den bæres ud, forlader kirken EFTER, at gæsterne er gået ud).

De, som sidder til venstre, når man kommer ind, forlader kirken først.

Derefter følger de, som sidder til højre, men som ikke skal bære.

 

Kisten

Kisten kan kun bæres ud, hvis 6 familiemedlemmer, der bor under samme tag eller på anden måde har daglig fysisk kontakt, kan bære den.

Hvis andre forhold gør sig gældende, efterlades kisten i kirkerummet.

Bedemanden sørger i så tilfælde for, at kisten kommer ud af kirken.

 

 

Ved begravelser og bisættelser i Everdrup kirke og Skt. Peders Kapel under normale omstændigheder

Bisættelser kan afholdes tirsdag til lørdag senest kl. 13.00 med forbehold for lukkedage. 

Begravelser kan afholdes onsdag til lørdag senest kl. 12 med forbehold for lukkedage. 

Dato og tid til samtaler og ceremoni aftales med præsten. 

Valg af gravsted, urnenedsættelse og andre praktiske ting aftales med graveren. 

Pyntning af kirke med lys og blomster: Ønskes pyntning af kirken er grundprisen kr. 300,- + moms. Derudover betales for blomster samt indkøb af disse. 

Af sikkerhedshensyn må der ikke være levende lys i stolerækkerne ved besøg af mere end 50 gæster i Everdrup kirke. I Skt. Peders Kapel er der ikke mulighed for levende lys. 

Kirken åbnes ca. en time før ceremonien. 

Fotografering af kisten kan finde sted før og efter ceremonien. Der må ikke fotograferes under selve ceremonien eller under udbæring af kisten. 

Ved kistebegravelse skal der påregnes to timer til oprydning, før graven er kastet til og pyntet med blomster fra ceremonien. 

Sørg altid for at låse den parkerede bil og hav ikke værdigenstande liggende synlig fremme i bilen. 

Alt praktisk som vedligeholdelse af gravsted, beplantning og granpyntning aftales med graveren. 

Der betales et obligatorisk gebyr ved urnenedsættelse i fællesgrav, der går til vedligeholdelse. Samme gebyr betales ved urnenedsættelse i kendt fællesgrav. Obligatorisk granitsten med ru overflade (rød eller grå farver, 50 cm x 40 cm) med indhugget inskription (bestemmelserne skal følges). 

Gravsten til kiste- og urnegrave bestilles hos stenhugger og opsættes af denne (kirkegårdens personale håndterer ikke gravsten). Læs mere på hjemmeside under kirkegård: Gravsten. 

Ønsker man begravelse på Everdrup kirkegård (både kiste- og urnegrave) og ikke er folkekirkemedlem eller medlem af en kirkelig retning, hvor kirken kan bruges til en ceremoni, er der mulighed for brug af kirkegårdens lille kapel til ceremonien. Det samme gælder andre trosretninger og ateister. Hertil kræves hjælp samt tilstedeværelse af graver kr. 500,- + moms (max. to timer).

Se prisliste på ydelser på provstiets hjemmeside: www.naestvedprovsti.dk under kirkegårdstakster.

-->

 

-->

 

 

 
cookie information