Everdrup Kirke

Bryllup

Ved bryllup i Everdrup kirke og Skt. Peders Kapel 

Vi har en del bryllupper i Everdrup sogn, hvor især Skt. Peders Kapel er flittigt brugt. For at højtidsdagen kan forløbe godt, er der mange forberedelser at tage hensyn til. Kirkens personale vil meget gerne hjælpe til med at få styr på det, der skal foregå i kirken. 

Dato og tid til samtaler og ceremoni aftales med præsten. 

Pyntning af kirke med lys og blomster: Ønskes pyntning af kirken er grundprisen kr. 300,- + moms. Derudover betales for blomster samt indkøb af disse. 

Af sikkerhedshensyn må der ikke være levende lys i stolerækkerne ved besøg af mere end 50 gæster i Everdrup kirke. I Skt. Peders Kapel er der ikke mulighed for levende lys. 

Kirken åbnes ca. en time før ceremonien. 

Fotografering og videooptagelser kan finde sted umiddelbart efter ceremonien. 

Ris, korn etc. må ikke kastes på kirkens område - hverken i kirken eller på grusarealerne uden for kirken. Kun uden for kirkelågen – ude på vejen. Man bedes kun bruge ris eller korn og IKKE konfetti eller andet lavet af papir.

Sørg altid for at låse den parkerede bil og hav ikke værdigenstande liggende synlig fremme i bilen. 

 

 

 
cookie information