Everdrup Kirke

Menighedsrådet

 

Formand/tegningsberettiget

Lis Christiansen, Stavnstrupvej 9, 4733 Tappernøje

Tlf: 55 56 42 69         Mobil: 51 24 06 38

E-mail: jlc@dlgmail.dk

 

Næstformand/kirkeværge

Hans-Jørgen Petersen, Snesere Torpvej 43, Everdrup, 4733 Tappernøje

Mobil: 40 20 05 55              

E-mail: hansjorgenpetersen@gmail.com

 

Kontaktperson/kirkeannonce

Tove Maj Gurresø, Kildebakken 3, Everdrup, 4733 Tappernøje

Mobil: 41 40 14 40

E-mail: gurresoe@mail.dk

 

Kasserer/tegningsberettiget

Helle Østenby Petersen, Snesere Torpvej 43, Everdrup, 4733 Tappernøje

Mobil: 25 14 28 92        

E-mail: everdrupkirkekasserer@gmail.com

 

Sekretær

 

Mobil

E-mail: 

 

Regnskabsfører (ikke medlem af menighedsråd)

Gitte Clausen, Vejløvej 45,  4700 Næstved

Tlf: 55 70 07 78 (aften)   Mobil (efter kl. 15) 61 75 01 78

E-mail: postgaarden-vejloe@mail.dk

 

Udvalg

 

Byggesagkyndig

Erik Jørgensen, Korskildevej 11, Brøderup, 4733 Tappernøje

Tlf.: 55 56 44 59

 

Underskriftberettigede

Helle Østenby Petersen og Lis Christiansen

 

Aktivitetsudvalg

 

 

Kirke-, kapel- og kirkegårdsudvalg

Hans-Jørgen Petersen, Tove Maj Gurresø

 

Personaleudvalg

 

 

Præstegårdsudvalg

Hans-Jørgen Petersen,

 

Valgudvalg

Hans-Jørgen Petersen

 

Annoncer

Tove Maj Gurresø

 

Everdrup Menighedsråds konto nr. er 6070 1321618 - Sparekassen Sjælland

Menighedsrådet holder møde i "Stalden" en gang hver måned undtaget juli. Vedrørende mødedatoer - se nederst på hjemmesiden. 

Dagsorden vil kunne ses i ophængsskabet ved "Stalden", hvor også mødereferatet efterfølgende vil kunne læses.

cookie information