Everdrup Kirke

Nyt råd valgt til den kommende rådsperiode

Menighedsrådet i Everdrup Sogn har den 15. september afholdt valg til rådet, hvis første arbejdsdag starter på kirkeårets første dag 1. søndag i advent den 29. november 2020.

De valgte er:

Anne Marie Bech Olsen

Hans-Jørgen Petersen

Helle Østenby Petersen

Maria Nielsen

Maj-Britt Andersen

Der er ikke valgt stedfortrædere

Da der ikke er indgivet anden kandidatliste (frist 13. oktober kl. 18.00) udgør ovenstående fem folkevalgte Everdrup Menighedsråd sammen pastoratets tre præster. Rådsperioden er to år.

cookie information