Everdrup Kirke

Ved et dødsfald

Når en nær slægtning dør, er der en del ting at sørge for. Der skal træffes aftale med præsten om begravelse, hvis afdøde var medlem af folkekirken, der skal tales med graver / kirkegårdskontor og vælges gravsted, og der en del papirarbejde, som skal ordnes, ligesom flere praktiske gøremål venter. 

Papirarbejdet og det praktiske kan lægges i hænderne på en bedemand, men de pårørende kan også sørge for det selv, eller arbejdet kan deles, således at bedemanden står for en del af opgaverne, mens de pårørende selv ordner resten. 

Præsten: Præsten registrerer dødsfaldet i CPR-registret og giver besked til skifteret og embedslægen. Herved får alle offentlige myndigheder samt bank, forsikring og pensionskasse besked om dødsfaldet. Man kan også vælge at skrive dødsanmeldelsen selv på nettet (borger.dk). Man logger ind med sin NemID, og der er forklaring til hvert punkt. Det tager omkring 5 minutter. Her kan man også selv søge begravelseshjælp fra kommunen. 

Præsten aftaler også et møde med de pårørende, og her bestemmes den kirkelige ceremoni i overensstemmelse med afdødes ønsker. Der aftales, om det skal være en bisættelse (med brænding) eller en begravelse (med nedsætning af kisten på kirkegården). Der bestemmes salmer og musik til indgang og udgang. Der aftales, om kisten skal bæres ud til sidst eller blive stående i kirken, og hvis der er specielle ønsker til højtideligheden, diskuteres dette også. Det er sædvane at synge fra Den Danske Salmebog, men hvis andre sange ønskes, kan dette være en mulighed, så længe disses indhold ikke strider mod det kristne budskab. Det skal dog bemærkes, at hvis andre sange ønskes sunget, kan kirkens organist og sanger kræve et honorar. 

Ud over det praktiske taler præst og pårørende desuden om afdøde og hans eller hendes liv og død, og dette møde danner grundlag for talen i kirken ved begravelsen.  

Graver: der tages kontakt til graver / kirkegårdskontor og her aftales valg af gravsted eller evt. brug af eksisterende gravsted samt ønsket tilplantning og vedligeholdelse af graven. 

På kirkegården vælges mellem kistegravsted, urnegravsted, kendt urnegrav i plæne eller ukendt fællesurnegrav. Gravsted er gratis for de af sognets beboere, som er medlemmer af folkekirken. Dog betales for gravning af graven. 

Hvis der ønskes en sten på graven, eller en eksisterende sten skal have ny inskription, er graveren uden beregning behjælpelig med kontakt til stenhugger, som henter og bringer ønsket sten. Hvis der vælges kendt urnegrav i plæne, er plade og størrelse oftest givet på forhånd og kun farven er valgfri. 

Endvidere aftales evt. pyntning af kirken, som kan udføres af graver eller blomsterhandler ifølge regning. Hvis graveren skal opsætte lys og lysestager og/eller vaser, betales honorar for dette. Pårørende kan dog selv pynte kirken og flytte blomster. 

Brug af kirken med præst og personale til begravelse betales over kirkeskatten og koster ikke yderligere. 

I Everdrup findes den regel at den færdigpyntede kiste kan fotograferes i kirken inden begravelsen, ligesom blomsterne kan fotograferes, når de er anbragt på kirkegården. Yderligere fotografering ved begravelsen er IKKE TILLADT. 

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, kan bedemanden være behjælpelig med udformning og afholdelse af en afskedsceremoni andetsteds end i kirken. Kapellet på en kommunal kirkegård kan benyttes. 

Yderligere fornødent. Oftest henvender de pårørende sig til en bedemand, som påtager sig en del af det nødvendige papirarbejde samt en del af det praktiske, der følger med et dødsfald, mod honorar. 

Det er imidlertid muligt som pårørende at udføre dette selv, og i det følgende gennemgås det fornødne. 

- Der skal udfyldes en dødsanmeldelse. Den findes på ”personregistrering.dk” på internettet og kan printes ud herfra og udfyldes af de pårørende. Har man ikke adgang til internettet, kan den printes ud hos præsten, som også gerne hjælper med udfyldelsen. Den afleveres til præsten sammen med dødsattesten, som er udfyldt af en læge. 

- Banken får automatisk besked om dødsfaldet, men hvis man ønsker at spærre afdødes dankort hurtigt og stoppe PBS-overførsler, så kan banken gives besked. 

- Afdødes eventuelle arbejdsgiver skal have besked, ligesom et eventuelt boligselskab. 

- Ønskes dødsfald og / eller begravelse offentliggjort, så skal der sættes en annonce i avisen. 

- Der kan søges om begravelseshjælp fra kommunen. Beløbets størrelse afhænger af afdødes formueforhold. 

- Der skal købes en kiste. Dette kan gøres direkte fra en kistefabrik (ikke alle sælger dog til private). En tom kiste må gerne køres på en trailer. 

- Afdøde skal gøres i stand og klædes på i det ønskede tøj og lægges i kiste. 

- Er dødsfaldet sket i hjemmet, så skal afdøde køres til sygehusets kapel og anbringes køligt. Kørslen må gerne foretages privat, det eneste krav er at afdøde transporteres på en ”værdig måde”. En lukket kassebil anses for en værdig måde. 

- Der skal bestemmes om der skal være en form for sammenkomst efter begravelsen og i givet fald, hvor og hvordan. 

- Hvis afdøde ønskede at blive brændt, skal der træffes aftale med krematoriet. Hvis bisættelsen ønskes foretaget i kapel på kommunal kirkegård i stedet for i kirken, aftales dette ligeledes med krematoriet. Vær opmærksom på, at dette ikke er omfattet at kirkeskatten, og derfor kan krematoriet kræve betaling herfor.  

- Der skal sørges for kørsel af kisten til kirken og eventuelt videre til krematoriet. 

- Hvis afdøde skal brændes, så giver krematoriet besked, når dette er sket. Derefter skal asken afhentes og urnen nedsættes på kirkegården. Præsten medvirker gerne til en ceremoni ved urnenedsættelsen. Denne kan foregå en hverdag eller i forbindelse med en gudstjeneste. Hvis afdøde har tilkendegivet et udtrykkeligt ønske om at blive stedt til hvile til vands, er det tilladt at strø asken i havet.

Læs om begravelse og bisættelser i Everdrup kirke og Skt. Peders Kapel under punktet "Livets store begivenheder".

cookie information